Zāļu iekļaušana kompensējamo zāļu sarakstā – caurspīdīga, pierādījumos balstīta

Zāļu iekļaušana kompensējamo zāļu sarakstā – caurspīdīga, pierādījumos balstīta

15.03.2023

Tikšanās ar Nacionālā veselība dienesta pārstāvjiem izgaismo vairākas un sasāpējušas aktualitātes. Piemēram, joprojām ir audzēji vai to ģenētiskie apakštipi, kuriem netiek kompensētas nekādas zāles. Mūsu prioritāte ir panākt, ka instruments ar kādu novērtē, kuras zāles iekļaut vai neiekļaut kompensējamo zāļu sarakstā ir caurspīdīgs, strukturēts, balstīts zināšanās un pierādījumos.

Kompensējamo zāļu saraksta plānošana, papildināšana un zāļu prioritizācija nav iespējama bez pilnvērtīgiem datiem. NVD pārstāvju solījums – jau tuvāko nedēļu laikā tiks pabeigts darbs pie jaunā prioritizācijas rīka, kurā tiks ņemta vērā gan pacienta prognoze, gan izmaksas, gan citi faktori; plānotas izmaiņas, lai kompensējamo zāļu sistēma kļūtu labvēlīgāka pacientiem, kas atstāti bez palīdzības.

Vienlīdz svarīgi arī pacientu drošības aspekti. Situācija, kurā pacientam jāiet uz aptieku un, kaut arī par brīvu, pašam jāiegādājas zāles, ir pamatos nepareiza, jo īpaši tajos gadījumos, kad medikamentiem jānodrošina aukstuma ķēde un šīs zāles jāglabā temperatūrā +2oC – +8oC. Vai tas tiek ievērots un nodrošināts, un pacients saņem medikamentu, kura kvalitāte nav cietusi aukstuma ķēdes neievērošanas rezultātā. NVD pārstāvju apņemšanās – mēneša laikā izpētīt situāciju un piedāvāt risinājumus.